HomeVoor zorgverlenersNieuwe patiënt met MRSAIk ben arts in een ziekenhuis

Ik ben arts in een ziekenhuis

Als arts van een patiënt bij wie MRSA is vastgesteld adviseren wij u de volgende acties:

Registratie MRSA-dragerschap status

Elk patiënt moet in het EPD een 'label' krijgen. Dit betekent dat in het patiëntendossier duidelijk vastgelegd is dat de patiënt MRSA-drager is. Elk ziekenhuis heeft hiervoor een protocol. Meestal gebeurt het 'labelen' van de patiënt direct bij bekend worden van een positieve kweek op initiatief van het microbiologisch laboratorium. 

Communicatie MRSA-status

Bij overdracht van zorg of bij verwijzing naar andere behandelaren/zorginstellingen moet de diagnose MRSA-dragerschap duidelijk meegedeeld worden, zowel mondeling als schriftelijk. Elk instelling/zorgverlener kan dan vervolgens het eigen MRSA-infectiepreventieprotocol volgen. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij ontslag uit het ziekenhuis naar huis met thuiszorg of bij het overplaatsen naar een andere instelling. Denk ook aan informeren van ambulancediensten wanneer een MRSA-positieve patiënt vervoerd moet worden.

Infectiepreventiemaatregelen rond MRSA

Elk ziekenhuis heeft een protocol over hoe om te gaan met MRSA-dragerschap. Raadpleeg uw lokale protocollen of neem bij vragen contact op met de deskundige infectiepreventie van uw instelling. 

Behandeling van MRSA

De handelwijze bij een patiënt met MRSA is ervan afhankelijk of wel of niet sprake is van een infectie: 

Infectie met MRSA

Heeft u te maken met infectie (bijvoorbeeld een huid- of wondinfectie) veroorzaakt door MRSA, neem dan contact op met de arts-microbioloog of internist-infectioloog voor overleg over een geschikte behandeling. 

MRSA-dragerschap

Is sprake van dragerschap zonder klinisch tekenen van een infectie moet een MRSA-dragerschap behandeling overwogen worden. Hiervoor kunt u overleggen met de arts-microbioloog of de internist-infectioloog. Contactgegevens voor verwijzing voor MRSA-dragerschap behandeling vindt u hier op de website. 

Gecompliceerd en ongecompliceerd MRSA-dragerschap

Gecompliceerd en ongecompliceerd MRSA-dragerschap

Van ongecompliceerd MRSA-dragerschap spreekt men als:

  • Dragerschap uitsluitend in de neus gelokaliseerd is EN 
  • Geen sprake is van actieve infectie met MRSA
  • Geen actieve huidlaesies aanwezig zijn
  • Geen lichaamsvreemd materiaal door huid of slijmvliezen is geplaatst
  • MRSA gevoelig is voor mupirocine
  • Geen sprake is van eerder gefaalde behandeling 

In alle andere gevallen is sprake van gecompliceerd MRSA-dragerschap.

Verschillen in behandeling tussen ongecompliceerd en gecompliceerd dragerschap

zie ook SWAB richtlijn 

In het kort:

In het geval van ongecompliceerd dragerschap bestaat de behandeling uit wassen van huid en haren met desinfecterende zeep, een antibiotische zalf (mupirocine) voor de neus en het nemen van specifieke hygiënemaatregelen ten tijde van deze behandeling (zie folder behandeling).

Bij gecompliceerd dragerschap wordt een antibiotica kuur toegevoegd. Voor keuze van de juiste antibiotische behandeling of advies over de behandeling kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog of patiënt naar een van MRSA-behandelcentra in de regio verwijzen. 

MRSA-behandelcentra

Elk ziekenhuis in de regio heeft inmiddels een specialist met ervaring in de behandeling van MRSA-dragerschap. Deze zijn verbonden aan de polikliniek interne geneeskunde of infectieziekten. Soms is er een speciaal MRSA-spreekuur. Contact gegevens voor verwijzing of overleg vindt u hier op deze website.