HomeVoor publiekVerschil dragerschap en infectie

Verschil dragerschap en infectie

MRSA-dragerschap

Als de MRSA-bacterie bij afname van kweken (uitstrijken) op het lichaam gevonden wordt zonder klachten te veroorzaken, noemen we dat ‘kolonisatie’ of ‘dragerschap’.

Infectie

We spreken van een infectie als iemand klachten krijgt of ziek wordt van MRSA. Dit komt veel minder vaak voor dan MRSA-dragerschap.

Ziekteverschijnselen bij MRSA

Meestal hebben mensen geen last van de aanwezigheid van de MRSA-bacterie op de huid, maar als de bacterie het lichaam kan binnendringen, bijvoorbeeld door een wond of huiddefect, kan een infectie ontstaan.

De Staphylococcus aureus-bacterie kan huidinfecties zoals krentenbaard, steenpuisten of wondinfecties veroorzaken. Infecties van de bloedbaan, bot of longen komen zelden voor.

De ziektes die door MRSA veroorzaakt worden verschillen niet van ziektes die door de gewone, niet-resistente Staphylococcus aureus-bacterie ontstaan. Maar omdat de bacterie minder gevoelig is voor verschillende veelgebruikte antibiotica, is de behandeling moeilijker. Zo is er minder keuze aan antibiotica en is bijvoorbeeld behandeling met de meest voorgeschrevene antibiotica (penicillines) bij MRSA-infecties niet mogelijk.