HomeVoor zorgverleners

Voor zorgverleners 

MRSA komt in Nederland vergeleken met de omringende landen weinig voor. Dat is te danken aan het actieve ´search and destroy´ beleid. Een positieve kweekuitslag met MRSA roept bij patiënten en betrokken zorgverleners vaak vragen op. 

Hier kunnen uw patiënten met vragen terecht 

Eén van de doelen van deze website is om patiënten te informeren wat MRSA-dragerschap voor hen betekent en hoe de zorg rondom MRSA-dragerschap eruit ziet. Daarnaast bieden wij, met de stel een vraag button, patiënten de mogelijkheid vragen over MRSA aan ons multidisciplinaire MRSA-team te stellen.

Stappenplan bij een nieuwe patiënt met MRSA

Als zorgverlener kunt u op deze website informatie vinden welke stappen nodig zijn in geval van een positieve MRSA-kweek bij uw patiënt. Alle benodigde protocollen en richtlijnen rondom MRSA-dragerschap zijn hier gebundeld en u vindt contactinformatie voor verwijzing naar MRSA-dragerschap behandelcentra in onze regio.

Download de patiënteninformatiefolder

Verder heeft u de mogelijkheid een patiëntenfolder met algemene informatie over MRSA uit te printen voor uw patiënten.