HomeOver ons

Over ons

In 2019 is een regionaal "MRSA-team" opgericht. Ons MRSA-team bestaat uit een huisarts, deskundige infectiepreventie, internist-infectioloog, arts-microbioloog, GGD-arts, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, kinderarts en doktersassistente. 

Het doel van het MRSA-team is de samenwerking rondom de zorg voor patiënten met MRSA in de regio te harmoniseren en te verbeteren. Ook zijn wij graag aanspreekpunt bij knelpunten in de MRSA-zorg in de regio en bieden wij de mogelijkheid om casuïstiek m.b.t. MRSA-dragerschap in ons interdisciplinaire team te bespreken.  

Ons MRSA-team werkt nauw samen met behandelaren in de regio Holland West (LUMC Leiden, Alrijne Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Haga Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en Groene Hart Ziekenhuis) en maakt onderdeel uit van AMR Zorgnetwerk Holland West. Samen met regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals in de regio, werkt AMR Zorgnetwerk Holland West aan bestrijding van antimicrobiële resistentie en verbetering van infectiepreventie. Het zorgnetwerk stimuleert de samenwerking tussen regionale zorgorganisaties, bevordert de communicatie tussen instellingen, brengt regionale risico’s op het gebied van antimicrobiële resistentie in kaart en brengt het belang van infectiepreventie onder de aandacht. 

Wilt u meer over het samenwerkingsverband weten of overweegt u te participeren? Neem dan contact met ons op.

Regionaal samenwerkingsverband MRSA-zorg 

Aan de linkerzijde vindt u naast een lijst met de actuele leden van het regionale MRSA-team ook een lijst met de specialisten en MRSA-deskundigen, die deel uit maken van het samenwerkingsverband MRSA-zorg in de regio.