HomeActueelNTvG-artikel: Cluster van MRSA in de thuiszorg...

NTvG-artikel: Cluster van MRSA in de thuiszorg - Strategie voor het verrichten van contactonderzoek

NTvG-artikel: Cluster van MRSA in de thuiszorg - Strategie voor het verrichten van contactonderzoek

Samenvatting:
In Nederland komt meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in ziekenhuizen weinig voor dankzij het Nederlandse MRSA beleid (‘search en destroy’), dat gericht is op snelle detectie van MRSA en het instellen van behandeling en isolatiemaatregelen bij patiënten met MRSA. Ook wanneer MRSA wordt vastgesteld bij een cliënt die thuiszorg ontvangt, kan dat een reden zijn voor bron- en contactonderzoek in de thuissituatie, om verspreiding van MRSA binnen de gezondheidszorg te voorkomen. Aan de hand van een casus belichten wij in dit artikel de verschillen in perspectieven en standpunten van de arts-microbioloog en de arts
infectieziektenbestrijding bij MRSA in de thuiszorg.

Volledig artikel