HomeActueelHerziening LCI-Richtlijn Staphylococcus aureus-...

Herziening LCI-Richtlijn Staphylococcus aureus-infecties incl. MRSA

Herziening LCI-Richtlijn Staphylococcus aureus-infecties incl. MRSA

De richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en -dragerschap is herzien. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
 

  • Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen S. aureus en MRSA, en tussen dragerschap en infectie.
  • Duidelijke afbakening van de doelgroep van deze richtlijn (alleen gericht op de extramurale setting).
  • Bron- en contactonderzoek (BCO) MRSA: indicaties toegevoegd waarbij ook bij een enkel geval van dragerschap of infectie BCO geadviseerd wordt. Indicaties toegevoegd waarbij ook bij een cluster van dragerschap BCO geadviseerd wordt.
  • Bijlage 1: Maatregelen voor personen met MRSA-dragerschap in de thuissituatie toegevoegd. Maatregelen voor werknemers met dragerschap of infectie toegevoegd.
  • Nieuwe bijlage 3 toegevoegd: Checklist voor plaatsing van een MRSA-drager in een setting met kwetsbare personen die regelmatig het ziekenhuis bezoeken.