HomeOver onsVerdere MRSA-deskundigen in de regio

MRSA-deskundigen in de regio

Emile Schippers
Internist-infectioloog

Haga Ziekenhuis, Den Haag. 

Femke Mollema
Internist-infectioloog

HMC, Den Haag

Jacobien Ellerbroek
Internist-infectioloog

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Ted Koster
Internist-infectioloog

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda